akadálymentes oldal
A Társadalmi Unió története
2009. április 16. 11:56
A társadalomért, a demokráciáért

A Társadalmi Uniót – kezdetben Társadalmi Kamara néven – 1991-ben alakította meg húsz országos társadalmi szövetség. Céljául tűzte ki, hogy az egymás iránti tolerancia-készség kialakításával, közös gondolkodással, és termékeny viták során meghozott együttes döntésekkel hatékonyabbá tegyék a civil társadalom fellépését, érdekérvényesítési képességét. Céljaként határozta meg a demokrácia fejlesztését, valamint a társadalmilag fontos fogyasztóvédelmet. Jelenleg olyan negyvenhárom országos és regionális szövetség, köztük néhány alapítvány a tagja, amelyeknek együttesen több mint nyolcszáz tagegyesületük, tagcsoportjuk és több százezer főt meghaladó tagságuk van. (Regisztrált tagság!)

Kezdettől létezik és működik a – mérnökökből, agrár-szakemberekből, pedagógusokból, orvosokból, szociális és társadalompolitikai munkásokból, újságírókból, közgazdászokból, jogászokból álló – Szakértői Testület. Az eltelt évek során véleményeztünk törvénytervezeteket, így hozzájárultunk – többek között – az egészségügyi, az adózási, a fogyasztóvédelmi, az igazságügyi, a szociálpolitikai, az élelmiszerbiztonsági és más törvények formálásához. A véleményezésünk szakszerűségét és tárgyilagosságát miniszterek, államtitkárok, parlamenti elnökök ismerték el leveleikben.

1991-ben a Társadalmi Unió átvette A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése által 1990-ben alapított KIÁLTÁS nevű közéleti civil újságot és tíz évfolyamon át (1999 márciusig) kéthetenként 25.000 példányban megjelentette. A lapban - többek között – olyan rovatok tájékoztattak, mint: "Ahogyan mi, nők látjuk", "Sorsok levelekben", "Vendégvárók" (Turizmus), "Egészségvédelem", "Szociális fórum", "Amit jó tudni az adóról", "Élelem mindenkinek", "Fogyasztóvédelem", "Nyugdíjasoknak", stb.

1994-ben létrehoztunk és négy éven át működtettük a Társadalmi Unió Képviselői Klubját., amelynek harminchét országgyűlési képviselő tagja volt és havonta tartott klubnapjain miniszterek, államtitkárok, főhatósági vezetők találkoztak a civil szakértőkkel. Úgy véltük, ez alkalmat ad egyrészt az állami szándék és lehetőségek, másrészt a társadalom véleményének és elvárásainak megismertetésére, kicserélésre és hozzájárulhat a jobb kormányzáshoz, a valóságosabb közmegelégedéshez. Négyévi, a közmédia által is sikeresnek elismert rendezvény sorozat 1999 elején félbeszakadt és évekig nem sikerült aktivizálni. 2007-ben újjászerveztük, november 21.én a Pallasz Páholyban – jelentős médiaérdeklődéssel – megtartottuk az első klubnapot. Vendég: Szili Katalin volt. Szervezők: Filló Pál, Alexa György, Szanyi Tibor. 2008-ban további két képviselői klubnapot rendeztünk a Pallasz Páholyban, Gráf József, majd Szűcs Erika miniszterek, Simon Gábor államtitkár, dr. Kökény Mihály parlamenti bizottsági elnök voltak a vendégek.

1995-ben elindítottuk a Demokrácia Program elnevezésű projektünket. Annak felismerése vezetett ebben, hogy népünk, az évszázados tekintélyuralmi beidegződéstől még nem szabadult meg teljesen. Ezért ahhoz, hogy európai értelemben vett, demokratikus polgárság alakuljon ki, meg kell ismertetni jogaival, e jogok gyakorlásának a joggal való visszaélés nélküli mikéntjével. Az előadásokat neves professzorok, szakemberek (Kopátsy Sándor, dr. Fogarasi József, Samu Mihály, stb.). tartották, jelentős sikerrel. Négyévi szünet után 2002 őszén, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával további öt rendezvényt tartottunk, de a támogatók érdektelensége miatt 2003-tól szüneteltetnünk kellett.

A fogyasztókért, - fogyasztóvédelemért
 • 1991-ben megalakulásunktól elsőrendű állampolgári jognak tekintettük a fogyasztóvédelmet. Alapító tagjaink közé tartozott az Országos Fogyasztóvédelmi Tanács, a későbbi Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület. Már 1992-ben fogyasztóvédelmi szekciót létesítettünk. (Amelynek elnöke Garai István lett.)
 • Részt vettünk két fogyasztóvédelmi törvénytervezet véleményezésében, észrevételeinkkel formálhattuk az 1997. évi fogyasztóvédelmi törvényt.
 • KIÁLTÁS c. lapunkban 10 éven át (1999-ig), annak minden számában megjelentetünk egy teljes oldalas fogyasztóvédelmi rovatot.
 • Az 1995-ben indult Demokrácia Program sorozatban (1999-ig) – mintegy a későbbi "Fogyasztóvédelmi Akadémia" rendezvénysorozat előfutáraként, rendszeres előadási tétel volt a fogyasztóvédelem.
 • 2000-ben útjára bocsátottuk—a Fogyasztóvédelmi Akadémia projektünket. E képzési célú rendezvény-sorozatunk, a fogyasztói jogok ismerete és érvényesítése terén elmaradt lakosságunkat kívánta és kívánja az Európai Unióban már meglévő szintre emelni. A saját szakértőink mellett a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Gazdasági Versenyhivatal és az Energia Hivatal kiváló szakembereinek előadásait, az előadások témájához, a részvevők személyes tapasztalataihoz kötődő konzultációk követik. Ezzel a projekttel az egyik legfontosabb állampolgári jognak tekintett, az egyes ember és a családok anyagi sorsára is kiható fogyasztóvédelem társadalmasítását kívánjuk elérni. 2008. december 31-ig 57városban, egyúttal térségi központban tartottunk Fogyasztóvédelmi Akadémia rendezvényeket. E rendezvények előadásaiból, valamint a konzultáción felvetett civil hozzászólásokból, kérdésekből két kézikönyvet adtunk ki, egyet a Miniszterelnöki Hivatal, a másikat a Gazdasági Minisztérium támogatásával.
 • 2001-ben felállítottunk nyolc, ingyenesen igénybe vehető Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodát, majd Fogyasztóvédelmi Akadémia sorozat sikere és a részvevők felvetései alapján megkezdtük a Térségi Fogyasztóvédelmi Klubok alapítását és országos hálózattá fejlesztését.
 • 2004-ben Budakeszin megalakult a Fogyasztóvédelmi Klubok Országos Hálózata. Ezzel hazánkban is kialakul, az Európai Unióban már régóta létező, tudatos fogyasztóvédelmi mozgalom. 2005-től tovább fejlesztettük a klubhálózatot. Jelenleg 20 klub működik (Budapest, Jászberény, Nyíregyháza, Pécs-Baranya, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Ajka, Százhalombatta-Érd, Tata, Jászberény, Szolnok, Gyöngyös, Szeged-Dél-alföldi régió, Nagykanizsa, Kecskemét, Tapolca, Csabrendek-Sümeg, Budakeszi, Budaörs-Törökbálint városokban, (egyúttal térségi központokban). Kiemelendőnek tartjuk a Magyar Újságírók Országos Szövetségével (MÚOSZ) együttesen létrehozott Újságírói Fogyasztóvédelmi Klubot. E klub immár sorozatosan szervez szakmai műhelymunkákat, ún. workshopokat az újságírók fogyasztóvédelmi tájékoztatására, képzésére.
 • 2004 tavaszán megkezdtük az A KONTROLL nevű országos fogyasztóvédelmi újság szerkesztését és kiadását. A lap 16 A3-as újságoldalon, havonta, 20.000 példányban jut el civil szervezetekhez, egyetemek és főiskolák hallgatói önkormányzataihoz, orvosi rendelőkbe és kórházakba (orvosokhoz, nővérekhez, betegekhez), a fogyasztóvédelmi klubok tagjaihoz és a hatókörzetükben lévő lakossághoz. A lap az átlag állampolgár számára fontos fogyasztóvédelmi ismereteket közöl, hírt ad tudnivalókról, eseményekről és bemutatja egyrészt a fogyasztóvédelem országosan jelentős személyiségeit, másrészt a fogyasztóvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezeteket. Ezzel, célja szerint is, hozzájárul a fogyasztóvédelem társadalmasításához, a fogyasztóvédelem országos mozgalommá fejlődéséhez. Az első megjelenéstől számítva eddig 1.155.000 állampolgárhoz juttattuk el ingyenesen a fogyasztóvédelem lényeges tudnivalóit,- információit.
 • 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban kiadtuk az "A KONTROLL" adott évi számaiból tematikusan szerkesztett cikkgyűjteményét "Értünk való fogyasztóvédelem" címmel. (254, - 340 oldal, illetve 320 oldalon összesen 22.000 pld.)
 • 2006-ben megvalósítottuk az "A KONTROLL Fogyasztóvédelmi Magazin" TV-sorozatot, amelynek 6x24 perces adását akkor az ATV sugározta. 2009. januárban fejeztük be a negyedik sorozatot, adásait a HÁLÓZAT TV sugározta többszöri ismétléssel, adásonként többszázezer néző érdeklődésével. A fogyasztóvédelmi tévé sorozatok célszerű és olcsóbb előállítására saját eszközökkel, saját forgatócsoportot állítottunk fel.
Magyar fogyasztóvédelem EU támogatással

2009. márciusban Európai Unió támogatta fogyasztóvédelmi pályázatot nyertünk. Ennek keretében 2010. március 31-ig, (12 hónapon át):
 • Ősszel, Európa leendő kulturális fővárosában, Pécsett országos fogyasztóvédelmi konferenciát tartunk. Erre 800 jelentős társadalmi szervezeti vezetőt, szakembert, valamint jelentős közéleti személyiségeket hívunk meg, hogy a magyar társadalom fogyasztóvédelmi helyzetéről, tennivalóiról tanácskozzunk.
 • Megvalósul a fogyasztóvédelmi média-komplexum:
 1. folytatjuk az A KONTROLL országos fogyasztóvédelmi újság szerkesztését és kiadását.
 2. Összesen 24 – egyenként 24 perces − fogyasztóvédelmi televíziós film készül az "A KONTROLL fogyasztóvédelmi magazin" TV sorozat keretében. Ezeket kéthetenként sugározza a HÁLÓZAT országos TV.
 3. Megkezdi működését az "A KONTROLL fogyasztóvédelmi rádió", azaz saját rádiós csoportunkkal és eszközeinkkel kéthetenként fogyasztóvédelmi riportokat, híreket, tájékoztató műsorokat készítünk; ezeket- szerződéssel – 45 városi és regionális rádió sugározza rendszeresen.
 4. Megkezdi működését az A KONTROLL tematikus hírportál
 • Megjelentetjük az "Értünk való fogyasztóvédelem" tematikus cikkgyűjtemény ötödik kötetét, kifejezetten a régiók számára 30.000 példányban.
 • Kiadunk a tudatos fogyasztóvá nevelés célzatával korcsoportoknak szánt brossurát összesen 100.000 példányban.
 • Folytatjuk a Fogyasztóvédelmi Akadémia oktatási,- képzési előadás-sorozatot 6 regionális központban.
 • Fogyasztói KONTROLL Pontok-at létesítünk három országos vidéki vásár keretében.
Nemzetközi kapcsolat-teremtésünk

1995-ben, több évi előkészítés eredményeként, Budapesten, megalakítottuk a Nemzeti Polgári Mozgalmak Nemzetközi Fórumát. (International Forum of National Civil Movements). Ebben a budapesti székhelyű nemzetközi szervezetben 13 európai és Európán kívüli ország (Kanada, Algéria) nagy civil gyűjtőszervezetei, szövetségei vettek, - jogilag jelenleg is - vesznek részt. A magyar elnök és főtitkár mellett jelentős belga, svájci, német és orosz civil szervezetek tisztségviselői az alelnökök.

Az alakuló közgyűlést Budapesten az országgyűlés elnöke nyitotta meg. Megalakulását üdvözölte (levéllel) az EU Parlament elnöke, és több EU-tag ország parlamentjének elnökei.

A budapesti székhelyű nemzetközi szervezet helyzetére az jellemző, hogy a svájci Solothurnban tartott 2. közgyűlést (1997) Svájc Államtanácsának alelnöke nyitotta meg; a németországi Meissenben tartott elnökségi ülés tiszteletére fogadást adott a Szászországi Parlament alelnöke; a brüsszeli elnökségi ülés részvevőit (1998) fogadáson látta vendégül a Flamand kormány esélyegyenlőségi minisztere és azon megjelent A. Coppé professzor úr, volt belga gazdasági miniszter is.

Ennek dacára a nemzetközi elismerést nem követte szándékunk és eredményünk hazai méltánylása. A Nemzeti Polgári Mozgalmak Nemzetközi Fóruma jogilag létezik, forrás híján működését nem tudtuk biztosítani. 

Az Akontroll.hu portál működését 2011/12-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta.


Az Akontroll.hu működését, fenntarthatóságát 2010/11-ben a NCA támogatta

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2009-ben.

Az A Kontroll Fogyasztóvédelmi Magazin tévésorozat "EU Parlamenti körkép" című kétrészes filmjének brüsszeli forgatását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta